Effect of maternal supplementation with fish oil during pregnancy and lactation on allergy development in childhood
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Malin Barman

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics

0803-5253 (ISSN) 1651-2227 (eISSN)

Vol. 105 11 1348-1348

Ämneskategorier

Pediatrik

Klinisk medicin

Immunologi inom det medicinska området

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1111/apa.13512

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06