Malin Barman

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Malin Barman är specialistforskare inom molekylär epidemiologi på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Hennes forskning är fokuserad på att hitta samband exponering för olika näringsämnen tidigt i livet och utvecklingen av immunsystemet och utvecklingen av allergisjukdomar. Forskningen inkluderar både mätning av kostintag hos gravida kvinnor och små barn samt mätning av olika näringsämnen, så som fettsyror, vitaminer, mineraler och metaboliter, i blodet. Allergier är en av våra vanligast kroniska sjukdomar och drabbar över en tredjedel av alla barn i Sverige. Forskningen skall förhoppningsvis kunna leda fram till att finna tidiga markörer för allergi och möjligheter för förebyggande åtgärder.

Källa: chalmers.se

Visar 17 publikationer

2019

Fish Oil Supplementation in Pregnancy Increases Gestational Age, Size for Gestational Age, and Birth Weight in Infants: A Randomized Controlled Trial

Rebecca Kofod Vinding, Astrid Sevelsted, Jakob Stokholm et al
Journal of Nutrition. Vol. 149 (4), p. 628-634
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Exposure to a Farm Environment During Pregnancy Increases the Proportion of Arachidonic Acid in the Cord Sera of Offspring

Malin Barman, Karin Jonsson, Agnes E Wold et al
Nutrients. Vol. 11, p. 238-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE): a prospective birth cohort in northern Sweden

Malin Barman, Fiona Murray, Angelina I. Bernardi et al
BMJ Open. Vol. 8 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Serum levels of Vitamin A and Atopic Rhinoconjunctivitis in Swedish adolescents

Malin Barman, Nils-Gunnar Carlsson, Anna Sandin et al
Journal of Food Science and Nutrition Therapy. Vol. 3 (1), p. 014-019
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Late introduction of fish and eggs is associated with increased risk of allergy development - results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Hilde Kristin Brekke et al
Food and Nutrition Research. Vol. 61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Fat intake and breast milk fatty acid composition in farming and nonfarming women and allergy development in the offspring.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Pediatric Research. Vol. 79 (1), p. 114-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Serum fatty acids in infants, reflecting family fish consumption, were inversely associated with allergy development but not related to farm residence.

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 105 (12), p. 1462-1471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Diet in 1-year-old farm and control children and allergy development: results from the FARMFLORA birth cohort

Karin Jonsson, My Green, Malin Barman et al
Food and Nutrition Research. Vol. 60, p. 32721-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of maternal supplementation with fish oil during pregnancy and lactation on allergy development in childhood

Malin Barman
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 105 (11), p. 1348-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Fettets roll för hälsa och sjukdom

Malin Barman
Nordisk Nutrition (3/4), p. 5-8
Artikel i övriga tidskrifter
2015

Single nucleotide polymorphisms in fatty acid desaturases is associated with cord blood long chain PUFA proportions and development of allergy

Malin Barman, Staffan Nilsson, Åsa Torinsson Naluai et al
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 70 (special issue 101), p. 402-402 (metting abstract 1593)
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

No association between allergy and current 25-hydroxy vitamin D in serum or vitamin D intake

Malin Barman, Karin Jonsson, Bill Hesselmar et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 104 (4), p. 405-413
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Single Nucleotide Polymorphisms in the FADS Gene Cluster but not the ELOVL2 Gene are Associated with Serum Polyunsaturated Fatty Acid Composition and Development of Allergy (in a Swedish Birth Cohort).

Malin Barman, Staffan Nilsson, Åsa Torinsson Naluai et al
Nutrients. Vol. 7 (12), p. 10100-10115
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

High proportions of eicosapentaenoic acid (EPA) in infants' serum may decrease allergy risk: results from the FARMFLORA birth-cohort

Karin Jonsson, Malin Barman, Sara Moberg et al
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 70 (Special issue 101), p. 402-402
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2014

Serum fatty acid profile does not reflect seafood intake in adolescents with atopic eczema.

Malin Barman, Karin Jonsson, Anna Sandin et al
Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. Vol. 103 (9), p. 968-976
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

High Levels of Both n-3 and n-6 Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Cord Serum Phospholipids Predict Allergy Development

Malin Barman, Sara Johansson, Bill Hesselmar et al
PLoS ONE. Vol. 8 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2020

Maternal nutrition during pregnancy and lactation in relation to allergy in childhood

Malin Barman Livsmedelsvetenskap
Magnus Bergvalls Stiftelse

Det kan finnas fler projekt där Malin Barman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.