Mammans mat under graviditet och amning och allergi hos barnet
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga ändamål

Projekt-id: 2020-23
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-11