Maternal nutrition during pregnancy and lactation in relation to allergy in childhood
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Malin Barman (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15