Kostens roll under graviditet och amning för prevention av allergi hos barnen
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Syftet med detta projekt är att studera hur kosten hos gravida och ammande mammor påverkar utvecklingen av immunsystemet och risken att utveckla allergi hos barnen.
Projektet kommer genomföras i mamma-barn kohorten, NICE-studien, som samlat in data från 650 mammor och barn. Mammornas kost samlas in med frågeformulär och nutritionsstatus (t.ex. fettsyror) mäts i blodprover från mammor och barn under graviditet, förlossning och amning, samt bröstmjölksprover från mammorna under amningen. Allergi diagnostiseras hos barnen vid 1, 4 och 6 års ålder.

Målet är att hitta preventiva strategier för att minska risken för allergi som är den största folksjukdomen som drabbar barn.

Deltagare

Malin Barman (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Mia Stråvik

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Projekt-id: LA2019-0105
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Magnus Bergvalls Stiftelse

Projekt-id: 2017-02297
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne

Projekt-id: LA2019-0105
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

Projekt-id: 2019-323
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-09