Kostens roll under graviditet, amning och småbarnstiden för prevention av allergi
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Syftet med detta projekt är att studera hur kosten hos gravida och ammande mammor påverkar utvecklingen av immunsystemet och risken att utveckla allergi hos barnen. Projektet kommer att koppla ihop kostmönster med metabolomik (analys av tusentals metaboliter/nedbryningsprodukter i blodprover) för att hitta preventiva strategier för att minska risken för allergi som är den största folksjukdomen som drabbar barn.

Deltagare

Malin Barman (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Mia Stråvik

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Norrbottens läns landsting

Luleå, Sweden

Finansiering

Dr Per Håkanssons stiftelse

Projekt-id: MalinBarmanKostensroll
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-10