Kostens roll under graviditet, amning och småbarnstiden för prevention av allergi
Research Project , 2019 – 2020

Syftet med detta projekt är att studera hur kosten hos gravida och ammande mammor påverkar utvecklingen av immunsystemet och risken att utveckla allergi hos barnen. Projektet kommer att koppla ihop kostmönster med metabolomik (analys av tusentals metaboliter/nedbryningsprodukter i blodprover) för att hitta preventiva strategier för att minska risken för allergi som är den största folksjukdomen som drabbar barn.

Participants

Malin Barman (contact)

Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Dr Per Håkanssons stiftelse

Project ID: MalinBarmanKostensroll
Funding Chalmers participation during 2019–2020

More information

Latest update

2020-07-07