Ett systemtoxikologibaserat angreppssätt för bedömning av kombinationseffekter av toxiska metaller tidigt i livet
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-02275
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10