Ett systemtoxikologibaserat angreppssätt för bedömning av kombinationseffekter av toxiska metaller tidigt i livet
Research Project , 2018 – 2022

Description missing.

Participants

Ann-Sofie Sandberg (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Collaborations

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2018–2022

More information

Latest update

2019-04-10