Risk Assessment and Management in Mining “An approach to improve safety”
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mohammad Shahriari

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Conference Proceedings of 20th WORLD MINING CONGRESS & EXPO2005, 7 – 11 NOVEMBER 2005, TEHRAN, IRAN “Mining and Sustainable Development”, (p519-523)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07