Special Topic: Weak Self Assembly
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Chemistry

Författare

Thomas Zemb

Institut de Chimie Separative de Marcoule

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

W. Kunz

Universität Regensburg

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN)

Vol. 22 A1-A3

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1016/j.cocis.2016.04.001

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29