A study of numerical solutions to Navier-Stokes equations
Paper i proceeding, 1982

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Proceedings of the Fourth International Symposium on Finite Element Methods in Flow Problems, Tokyo 1982

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik