Finite element method for sheet metal stretching
Kapitel i bok, 1982

Författare

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07