A remedy for traction oscillations in interface elements
Paper i proceeding, 2016

Interface elements

LBB

Inf–sup

Weak penalty

Traction oscillations

Författare

Erik Svenning

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering

Flerskalig modellering av duktilt brott

Vetenskapsrådet (VR) (2012-03006), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08