An Agda formalisation of the transitive closure of block matrices (Extended Abstract)
Paper i proceeding, 2016

We define a block based matrix representation in Agda and lift various algebraic structures (semi-near-rings, semi-rings and closed semi-rings) to matrices in order to verify algorithms that can be implemented using the closure operation in a semi-ring.

Linear Algebra

Dependent types

Författare

Adam Sandberg Eriksson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

TyDe 2016 Proceedings of the 1st International Workshop on Type-Driven Development

2-
978-1-4503-4435-7 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Data- och informationsvetenskap

Programvaruteknik

Diskret matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1145/2976022.2976025

ISBN

978-1-4503-4435-7

Mer information

Skapat

2017-10-08