Investigation of electron heat pinch in ASDEX-Upgrade
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Tokamak Heat pinch

Författare

P Mantica

F Ryter

C Capuano

H.U. Fahrbach

F Leuterer

W Suttrop

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 48 385-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06