Probing the Conjectural
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Daniel Norell

Institutionen för arkitektur

Jonas Runberger

Institutionen för arkitektur

Transfer, ETH Zurich

1420-9713 (ISSN)

8 86-89

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07