Fully predictive time-dependent transport simulations of ITB plasmas in JET
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

T Tala

F Imbeaux

V.V. Parail

C Bourdelle

G Corrigan

X Garbet

D.J. Heading

X Litaduon

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Nuclear Fusion

Vol. 46 548-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07