Vibrotactile enhancement of auditory induced self-motion and spatial presence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Alexander Väljamäe

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Pontus Larsson

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Daniel Västfjäll

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Mendel Kleiner

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Journal of Acoustic Engineering Society

Vol. 54 954-963

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)