On C *-algebras generated by some deformations of CAR relations.
Paper i proceeding, 2005

Författare

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Noncommutative geometry and representation theory in mathematical physics, Karlstad, summer 2004, Contemp. Math.

Vol. 391 297-312

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06