On *-representations of a deformation of a Wick analogue of the CAR algebra.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Rep. Math. Phys.

Vol. 56 175--196-

Ämneskategorier

Matematisk analys