A variational finite strip method with mixed variables
Kapitel i bok, 1983

Författare

Bo Fransson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hybrid and Mixed Finite Element Methods /edited by Atluri et al

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13