A variational finite strip method with mixed variables
Kapitel i bok, 1983

Författare

Bo Fransson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07