Some aspects on non-conforming plate bending elements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1984

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Computer and Structures

Vol. 19 pp. 193-197.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik