Boundary element method for the injection-molding filling process of thin cavities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Hao Jin

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Engineering Analysis

Vol. 2 34 pp. -

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik