Numerical technique in plasticity including solution advancement control
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 22 pp. 769-788.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07