A study of the efficiency of iterative methods for linear problems in structural mechanics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 22 pp. 209-218.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06