On the use of the boundary element method for elastoplastic large deformation problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Hao Jin

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 25 pp. 165-175

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08