Stability of elastic plane frames including soil-structure interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 29 5 pp. 845-858

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07