Involving High School Students in Computational Physics University Research: Theory Calculations of Toluene Adsorbed on Graphene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

To increase public awareness of theoretical materials physics, a small group of high school students is invited to participate actively in a current research projects at Chalmers University of Technology. The Chalmers research group explores methods for filtrating hazardous and otherwise unwanted molecules from drinking water, for example by adsorption in active carbon filters. In this project, the students use graphene as an idealized model for active carbon, and estimate the energy of adsorption of the methylbenzene toluene on graphene with the help of the atomic-scale calculational method density functional theory. In this process the students develop an insight into applied quantum physics, a topic usually not taught at this educational level, and gain some experience with a couple of state-of-the-art calculational tools in materials research.

Författare

Jonas Ericsson

Hulebäcksgymnasiet

Teodor Husmark

Hulebäcksgymnasiet

Christoffer Mathiesen

Hulebäcksgymnasiet

Benjamin Sepahvand

Hulebäcksgymnasiet

Øyvind Borck

Randaberg videregående skole

Linda K Gunnarsson

Hulebäcksgymnasiet

Pär Lydmark

Hulebäcksgymnasiet

Elsebeth Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

PLoS ONE

1932-6203 (ISSN) 19326203 (eISSN)

Vol. 11 8 e0159168- e0159168

Föroreningspartiklars fysisorption och svaga kemisorption - atomskalig teori och beräkningar

Vetenskapsrådet (VR) (2014-5289), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Hälsa och teknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Vattenbehandling

Den kondenserade materiens fysik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1371/journal.pone.0159168

PubMed

27505418

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-03