Integration in computational plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

Kaspar Willam

Computers and Structures

Vol. 30 pp. 119-130

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08