A note on non-associated plastic flow rules
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Zenon Mroz

International Journal of Plasticity

Vol. 5 6 pp. 639-658

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08