A high-precision adaptive procedure for solving Kirchhoff plates
Paper i proceeding, 1990

Författare

Magnus Kjellman

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Discretization methods in structural mechanics : IUTAM/IACM symposium Vienna/Austria, 5. - 9.6.1989; Eds. Kuhn, G. and Mang, H.

Vol. 29 125-133

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

3-540-52011-2

Mer information

Skapat

2017-10-06