Computational and Experimental Modeling of Stretch Forming Operations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Michal Saran

Institutionen för byggnadsmekanik

E. Schedin

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

A. Melander

C. Gustafsson

J. Materials Shaping Technology

Vol. 14 1 pp. 13-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07