Numerical and Experimental Investigations of Deep Drawing of Metal Sheets
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Michal Saran

Institutionen för byggnadsmekanik

E. Schedin

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

A. Melander

C. Gustafsson

Journal of Engineering for Industry

Vol. 7 pp. 272-277

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07