A realistic simulation model of the interacting rider and horse behaviour
Poster (konferens), 2016

behaviour

driver modelling

horse-rider interaction

computer simulation

Författare

Ola Benderius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Magnus Karlsteen

Chalmers, Fysik

Maria Sundin

Göteborgs universitet

Karin Morgan

Marie Rhodin

Lars Roepstorff

Proceedings 12th International Equitation Science Conference. Understanding horses to improve training and performance. June 23-25, 2016, Saumur, France

77-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fysik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07