Finite Element Simulation of Localized Plastic Deformation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

Ingenieur-Archive

pp. 37-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07