Finite element adaptivity in dynamics and elastoplasticity.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The finite element method in the 1990's

11 pp. -

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06