Elastic-Viscoplastic formulation for finite element simulation of complex sheet forming processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Michal Saran

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 30 pp. 1675-1697

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06