A conversational analysis approach to Internet Interaction for ESL learners
Paper i proceeding, 1999

Computer-assisted Language learning

synchronous communication

SLA

interlanguage pragmatics

conversation analysis

Författare

Raffaella Negretti

5th CercleS International Conference, Integration Through Innovation – The Challenge Facing Language Centers in Europe, Conference proceedings

128-144
1-84102-054-0 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Lärande

Medievetenskap

Studier av enskilda språk

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

1-84102-054-0

Mer information

Skapat

2017-10-10