Raffaella Negretti

Biträdande professor vid Fackspråk och kommunikation

Jag är professor i utbildningspykologi och tillämpad lingvistik vid Chalmers tekniska högskolan, institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS). Fokus i mitt arbete är på akademisk skrivande, skrivande för forskningsändamål, genrepedagogik, HE-lärande och utveckling och självreglering / metakognition. Jag är intresserad av hur studenter utvecklar som författare inom sina discipliner, och jag undersöker hur skrivande stimulerar kognitiv utveckling, kritiskt tänkande och kreativitet. Jag är också intresserad av kvalitativ forskningsmetodik och forskningsetik. Mina artiklar är tillgängliga OA på Research.chalmers.se, och har publicerats i tidskrifter som Written Communication, Journal of Second Language Writing, English for Specific Purposes Journal (ESPJ), Applied Linguistics och Higher Education , bland andra. Jag är medlem i olika yrkesföreningar inklusive EARLI (SIG-skrift och SIG-metakognition), AAAL, EATAW, AESLA och AERA. Just nu är jag också associate editor på Journal of Second Language Writing.

Källa: chalmers.se
Image of Raffaella Negretti

Visar 60 publikationer

2023

Embedding students’ academic writing development in early-career disciplinary lecturers’ practice

Lisa McGrath, Helen Donaghue, Raffaella Negretti
Journal of Academic Language and Learning. Vol. 17 (1), p. 134-151
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Chat GPT – hjälp eller hinder?

Raffaella Negretti
Universitetsläraren, p. 42-43
Artikel i dagstidning
2023

Thinking outside the box: Senior scientists’ metacognitive strategy knowledge and self-regulation of writing for science communication

Raffaella Negretti, Carina Sjöberg Hawke, Maria Persson et al
Journal of Writing Research. Vol. 15 (2), p. 333-361
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Integrating Home and International Students in HE: Academic and Social Effects of Pair Work PBL Assignments Online

Becky Bergman, Raffaella Negretti, Helen Spencer-Oatey et al
Journal of Studies in International Education. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Tracking social regulation of learning in interdisciplinary group work

Michael O Connell, Patric Wallin, Raffaella Negretti et al
9th International Research Symposium on Problem-Based Learning: Transforming Engineering Education, p. 34-38
Paper i proceeding
2023

Introduction to the special issue: Innovation in L2 writing task design

Lisa McGrath, Raffaella Negretti
Journal of Second Language Writing. Vol. 62
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2023

Social regulation of learning in interdisciplinary groupwork

Michael O'Connell, Christian Stöhr, Patric Wallin et al
European Journal of Engineering Education. Vol. In press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

The silent tribe: Mapping the variety of researchers’ science communication practices across STEM disciplines

Maria Cervin-Ellqvist, Stina Johansson, Maria Persson et al
Språk i praktiken - i en föränderlig värld. Rapport från ASLA-symposiet, Stockholms universitet, 7-8 april 2022. Stockholm University. , p. 60-85
Kapitel i bok
2023

Individual experiences of intercultural group work in engineering education over time: beyond 'home' and 'international' labels

Becky Bergman, Raffaella Negretti, Britt-Marie Apelgren
European Journal of Engineering Education. Vol. 48 (1), p. 143-156
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Case studies

Raffaella Negretti, Baraa Khuder
Conducting Genre-Based Research In Applied Linguistics: A Methodological Guide, p. 13-34
Kapitel i bok
2023

Ana Bocanegra-Valle (ed.): APPLIED LINGUISTICS AND KNOWLEDGE TRANSFER: EMPLOYABILITY, INTERNATIONALISATION AND SOCIAL CHANGES

Raffaella Negretti
Applied Linguistics. Vol. 44 (3), p. 599-602
Reviewartikel
2022

Scaffolding L2 Academic Reading and Self‐Regulation Through Task and Feedback

Spela Mezek, Lisa McGrath, Raffaella Negretti et al
TESOL Quarterly. Vol. 56 (1), p. 41-67
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Setting the stage(s) for English for Research and Publication Purposes: Authors, audiences, and learning the craft

Raffaella Negretti, Lisa McGrath
Iberica (43), p. 7-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Scientific communication beyond academia: writing practices and scientists’ experiences

Raffaella Negretti, Maria Cervin-Ellqvist, Maria Persson et al
Övrigt konferensbidrag
2022

Akademiska uppdrag måste förenas med hållbart arbetsliv

Hans Malmström, Raffaella Negretti
Universitetsläraren. Vol. 2022 (3), p. 34-35
Artikel i övrig tidskrift
2022

Science stories: researchers' experiences of writing science communication and the implications for training future scientists

Raffaella Negretti, Maria Persson, Carina Sjöberg Hawke
International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Practices and experiences of science communication: what scientists write beyond academia

Raffaella Negretti, Maria Persson, Carina Sjöberg Hawke et al
Övrigt konferensbidrag
2022

Metacognition in Academic Writing: Learning Dimensions

Raffaella Negretti
Research Questions in Language Education and Applied Linguistics. Springer Texts in Education, p. 243-247
Kapitel i bok
2021

Metacognitive convergences in research writing

Raffaella Negretti
Övrigt konferensbidrag
2021

Förstärkt fysiklärande med hjälp av laborationslogg

Jonathan Weidow, Raffaella Negretti, Hans Malmström
Övrigt konferensbidrag
2021

Glöm inte forskningen när doktoranderna lär sig kommunicera

Raffaella Negretti, Hans Malmström, Maria Persson et al
Curie
Artikel i övrig tidskrift
2021

Metacognitive illusion or self-regulated learning? Assessing engineering students’ learning strategies against the backdrop of recent advances in cognitive science

Maria Cervin-Ellqvist, Daniel Larsson, Tom Adawi et al
Higher Education. Vol. 82 (3), p. 477-498
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploring and supporting metacognitive awareness and disciplinary literacy during laboratory work

Hans Malmström, Raffaella Negretti, Jonathan Weidow
Övrigt konferensbidrag
2020

Scientific Communication Beyond Academia. A report from the GENIE-funded Project: Scientific communication and metacognition: Thinking outside the box

Raffaella Negretti, Maria Cervin-Ellqvist, Stina Johansson
Rapport - Institutionen vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)
2020

English for Specific Playfulness? How doctoral students in Science, Technology, Engineering and Mathematics manipulate genre

Raffaella Negretti, Lisa McGrath
English for Specific Purposes. Vol. 60 (October), p. 26-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Hidden expectations: scaffolding subject specialists’ genre knowledge of the assignments they set

Lisa McGrath, Raffaella Negretti, Karen Nicholls
Higher Education. Vol. 78 (5), p. 835-853
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Participatory appropriation as a pathway to self-regulation in academic writing: The case of three BA essay writers in literature

Raffaella Negretti, Špela Mežek
Journal of Writing Research. Vol. 11 (1), p. 1-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Scaffolding L2 academic reading and self-regulation through task and feedback

Lisa McGrath, Raffaella Negretti, Špela Mežek et al
Övrigt konferensbidrag
2018

Scaffolding genre knowledge and metacognition: insights from an L2 doctoral research writing course

Raffaella Negretti, Lisa McGrath
Journal of Second Language Writing. Vol. 40 (June 2018), p. 12-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Calibrating Genre: Metacognitive Judgments and Rhetorical Effectiveness in Academic Writing by L2 Graduate Students

Raffaella Negretti
Applied Linguistics. Vol. 38 (4), p. 512-539
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Visualizing genre knowledge: metacognitive scaffolds in the L2 writing for research classroom.

Raffaella Negretti, Lisa McGrath
Övrigt konferensbidrag
2017

Contextualized Writing Pedagogy for Genre Awareness in Higher Education: Challenges and Opportunities in STEM Education, WAC, and WID

Fia Christina Börjeson, Carl Johan Carlsson, Raffaella Negretti
Övrigt konferensbidrag
2017

Genre analysis and its role in the writing for research process: insights from a study on scientific publication in English

Raffaella Negretti
Mediterranean Editors and Translators Meeting, 2017
Övrigt konferensbidrag
2016

Graduate students’ genre knowledge and perceived disciplinary practices: Creating a research space across disciplines

Maria Kuteeva, Raffaella Negretti
English for Specific Purposes. Vol. 41, p. 36-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Visualizations of genre as a pedagogical tool in the PhD 'writing-for-research' classroom

Raffaella Negretti, Lisa McGrath
National Forum of English for Academic Purposes
Övrigt konferensbidrag
2015

Students’ and teachers’ perceptions of genre goals: self-regulation and performance of students writing a BA essay in literature

Raffaella Negretti
Language Policy and Language Acquisition conference, Lund University
Övrigt konferensbidrag
2015

“Lunch Keeps People Apart”: The Role of English for Social Interaction in a Multilingual Academic Workplace

Raffaella Negretti, Miguel Garcia-Yeste
Multilingua. Vol. Volume 34 (Issue 1), p. 93-118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Publishing in English: Experiences of Italian humanities scholars living and writing abroad

Raffaella Negretti
3rd International PRISEAL Conference (Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language)
Övrigt konferensbidrag
2014

"Lunch keeps people apart": Social interaction in a multilingual workplace

Raffaella Negretti, Miguel Garcia-Yeste
English in Europe conference, Prague. Vol. March 22-23
Övrigt konferensbidrag
2014

Metacognitive Judgments and Rhetorical Effectiveness in Writing by Graduate Learners of Academic English

Raffaella Negretti
International conference on writing, European Association of Research on Learning and Instruction, Writing SIG. Vol. Aug. 27-29
Poster (konferens)
2014

Looking back from the centre: Experiences and perspectives of Italian academic living/working abroad

Raffaella Negretti
K. Bennett (Ed.), The Semi-Periphery of Academic Writing: discourses, communities and practices, p. 148-162
Kapitel i bok
2014

Academic communication in a digital age: Poster proceedings of the 2014 Languages for Specific Purposes Conference

Miguel Garcia-Yeste, Raffaella Negretti, Spela Mezek
Department of English/Centre for Academic English, Stockholm University , 2014, p. 18-
Övrigt
2013

Small talk in an international academic workplace: the role of English in the establishment of interpersonal relationships

Raffaella Negretti, Miguel Garcia-Yeste
Interpersonal Communication and Social Interaction conference, Lugano, Switzerland, Oct. 2-5, 2013
Övrigt konferensbidrag
2012

The qualitative nature of metacognitive judgments and the rhetorical effectiveness of writing by L2 graduate students.

Raffaella Negretti
EARLI SIG Conference on Metacognition, Milan, Sept.5-8
Övrigt konferensbidrag
2012

Metacognition in student academic writing

Raffaella Negretti
EARLI SIG Conference on Metacognition, Milan, Sept.5-8
Övrigt konferensbidrag
2011

Metacognition and Genre Awareness in L2 Academic Reading and Writing

Raffaella Negretti
American Educational Research Association (AERA) conference. New Orleans (USA), April 8-12, 2011
Övrigt konferensbidrag
2011

What works in LSP: the GAME project

Raffaella Negretti, Maria Kuteeva
Language for Specific Purposes Symposium, Västerås, Sweden, Jan 2011.
Övrigt konferensbidrag
2011

Issues of epistemology, ontology, and disciplinary discourse in the introductions to academic articles: EAL graduate students’ perspectives

Raffaella Negretti, Maria Kuteeva
2nd International PRISEAL Conference (Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language), Katowice, Poland, June 9-11, 2011
Övrigt konferensbidrag
2011

Pathos and metaphor in English academic discourse: Graduate students' response to uses of rhetoric in the introductions to published articles.

Raffaella Negretti
The Stockholm Metaphor Festival, Stockholm, Sept. 8-10, 2011
Övrigt konferensbidrag
2011

Fostering metacognitive genre awareness in L2 academic reading and writing: A case study of pre-service English teachers

Raffaella Negretti, Maria Kuteeva
Journal of Second Language Writing. Vol. 20, p. 95-110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Internet and Research Methodologies for SLA

Raffaella Negretti
In C. Gagliardi (Ed.), Quality and quantity in English language research: Some issues (Vol. 11), p. 175-198
Kapitel i bok
1999

A conversational analysis approach to Internet Interaction for ESL learners

Raffaella Negretti
5th CercleS International Conference, Integration Through Innovation – The Challenge Facing Language Centers in Europe, Conference proceedings, p. 128-144
Paper i proceeding
1999

Web based activities and SLA: a conversation analysis approach

Raffaella Negretti
Language Learning and Technology. Vol. 3 (1), p. 75-87
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Authoring for language education on the Internet

Raffaella Negretti
Authoring for Internet education: Products, experiences, proposals. Conference proceedings. Pescara, Italy: Libreria Dell’Università Editrice
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 3 forskningsprojekt

2024–2024

Forskarutbildning i skärningspunkten mellan akademi och yrkesroll i Europa: mot innovativ skrivpedagogik

Raffaella Negretti Fackspråk och kommunikation
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond - Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

2020–2022

Vetenskaplig kommunikation och metakognition: Att tänka utanför rutan

Raffaella Negretti Fackspråk och kommunikation
Carina Sjöberg Hawke Fackspråk och kommunikation
Maria Cervin-Ellqvist Fackspråk och kommunikation
Stina Johansson Forskarstöd, bibliometri och rankning
Maria Persson Fackspråk och kommunikation
Birgit och Gad Rausing Stiftelse för humanistisk forskning
GENIE, Chalmers jämställdhet för excellens
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

7 publikationer finns
2017–2018

Writing that works: investigating university students’ transfer of writing skills to authentic academic tasks

Raffaella Negretti Fackspråk och kommunikation
Magnus Bergvalls Stiftelse
Åke Wibergs Stiftelse

8 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Raffaella Negretti medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.