Förstärkt fysiklärande med hjälp av laborationslogg
Övrigt konferensbidrag, 2021

Att skriva laborationslogg är en viktig del av arbetet för ingenjörsstudenter, forskare och yrkesverksamma ingenjörer. Avsaknaden av träning och återkoppling på hur man för laborationslogg har bedömts vara ett missat lärtillfälle för fysiklärande och fysikskrivande vid programmet i teknisk fysik vid Chalmers. Inom ramen för en studiedesign omfattande såväl aktionsforskning som ett naturalistiskt experiment delades ingenjörsstudenter in i fyra grupper som fick övning eller ingen övning i att föra laborationslogg samt feedback eller ingen feedback på sina laborationsloggar. Tentativa initiala resultat antyder dels att studenternas grundkunskaper om/-färdigheter i laborationslogg(ande) är bristfälliga och dels att övning i att arbeta med laborationslogg kan ha en positiv effekt eftersom det förefaller öka studenternas kognitiva medvetenhet kring laborationslogg(ande) och, i förlängningen, fysikliteracitet.

fysik

metakognition

disciplinär literacitet

laborationslogg

Författare

Jonathan Weidow

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Raffaella Negretti

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Utvecklingskonferens för Sveriges ingenjörsutbildningar 2021
Karlstad universitet, ,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-04