Förstärkt fysiklärande med hjälp av laborationslogg
Other conference contribution, 2021

Att skriva laborationslogg är en viktig del av arbetet för ingenjörsstudenter, forskare och yrkesverksamma ingenjörer. Avsaknaden av träning och återkoppling på hur man för laborationslogg har bedömts vara ett missat lärtillfälle för fysiklärande och fysikskrivande vid programmet i teknisk fysik vid Chalmers. Inom ramen för en studiedesign omfattande såväl aktionsforskning som ett naturalistiskt experiment delades ingenjörsstudenter in i fyra grupper som fick övning eller ingen övning i att föra laborationslogg samt feedback eller ingen feedback på sina laborationsloggar. Tentativa initiala resultat antyder dels att studenternas grundkunskaper om/-färdigheter i laborationslogg(ande) är bristfälliga och dels att övning i att arbeta med laborationslogg kan ha en positiv effekt eftersom det förefaller öka studenternas kognitiva medvetenhet kring laborationslogg(ande) och, i förlängningen, fysikliteracitet.

fysik

metakognition

disciplinär literacitet

laborationslogg

Author

Jonathan Weidow

Chalmers, Physics, Materials Physics

Raffaella Negretti

Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication

Hans Malmström

Chalmers, Communication and Learning in Science, Language and Communication

Utvecklingskonferens för Sveriges ingenjörsutbildningar 2021
Karlstad universitet, ,

Subject Categories

Languages and Literature

Educational Sciences

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

7/4/2022 2