Contextualized Writing Pedagogy for Genre Awareness in Higher Education: Challenges and Opportunities in STEM Education, WAC, and WID
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Fia Christina Börjeson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Carl Johan Carlsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Raffaella Negretti

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

CCCC Annual Convention
Portland, Orgeon, USA,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-03