Publishing in English: Experiences of Italian humanities scholars living and writing abroad
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Raffaella Negretti

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

3rd International PRISEAL Conference (Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Övrig annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08