Publishing in English: Experiences of Italian humanities scholars living and writing abroad
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Raffaella Negretti

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

3rd International PRISEAL Conference (Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Övrig annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08