Discontinuous Displacement Approximation for Capturing Plastic Localization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Niels Saabye Ottosen

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 36 pp. 2087-2105

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07