Exposure of Cultured Astroglial and Microglial Brain Cells to 900 MHz Microwave Radiation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

glial cell

microwave radiation

Mobile phone

brain

Författare

T Thorlin

J - M Rouquette

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

E Hansson

M Persson

U Björklund

Lars Rosengren

L Rönnbeck

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Radiation Research

Vol. 166 409 - 421

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08