The Effectivity of the Zienkiewicz-Zhu Error Estimate and two 2D Adaptive Mesh Generators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Communications in Numerical Methods in Engineering

Vol. 9 pp. 687-699

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06