Implicit and dynamic solutions of blade forging using the finite element method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Behzad Soltani

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Journal of Materials Processing Technology

Vol. 45 pp. 69-74

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06