The Constant Strain Method in Finite element Plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Martin Küssner

Peter Wriggers

Computers and Structures

Vol. 54 1 pp. 27-33

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06