Relativistic electron distribution function of a plasma in a near-critical electric field
Paper i proceeding, 2006

Författare

Patrik Sandquist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

S.E. Sharapov

P. Helander

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Proceedings of the 33rd EPS Plasma Physics Conference, Rome 2006

1.092-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06