Metoder för övervakning av främmande arter -Protokoll för provtagning i hamnar och farleder
Rapport, 2016

Författare

Lena Granhag

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07